Policyjny przyjaciel młodzieży

Profilaktyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach została wyróżniona przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suwałkach. Młodzi ludzie przyznali tytuł „Przyjaciela Suwalskiej Młodzieży” Małgorzacie Lipskiej z Wydziału Prewencji.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyła się IX sesja Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Podczas obrad młodzi radni podjęli m.in. uchwałę dotyczącą przyznania tytułu „Przyjaciela Suwalskiej Młodzieży”. Tytułem tym została wyróżniona między innymi Małgorzata Lipska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Policyjnemu profilaktykowi podziękowano za współpracę w ciągu minionego roku oraz za okazaną pomoc.

Spotkanie, było też doskonałą okazją, aby na ręce przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Suwałki złożyć podziękowania za aktywny udział w działaniach profilaktycznych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach.

Dodaj komentarz